Ayang Rinpoche’s Teaching Schedule

 

January 13-22, 2020 –  Bodhgaya, India

Venue: Maha Bodhi Society of India (see map below)
Phowa Course – Daily Schedule

Bodhgaya logistics

Venue for 2020 Bodhgaya teachings